מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

ההכנה הפרטית והכללית למגמת הבריאה באמצעות ההשגחה

ע"י: הרב אריה שפירא