מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

שלושת המכות האחרונות - איבוד זכות הקיום של מצרים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל