מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

ההשגחה הכללית (המשך)

ע"י: הרב אריה שפירא