מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

שיחת פתיחה לזמן קיץ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר