מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

מקבל העולם הבא המינימלי ופתיחה לפרק ג'

ע"י: הרב אריה שפירא