מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

עבודת הפסח - לאחד הפכים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל