מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

יציאת מצרים בשני מישורים - חיוב ושלילה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל