מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

התפקיד המיוחד שכל אדם מקבל בעולמו

ע"י: הרב אריה שפירא