מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

יציאת מצרים - חירות מהדמיון המזיק

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל