מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

בין פסח ראשון לפסח שני

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל