מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

סוגי הייסורים השונים ותפקידם

ע"י: הרב אריה שפירא