מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

קדש לי.. והיה כי יביאך - סוד הבכורה וסוד התפילין ופרשיותיה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל