מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ו' פרק ד'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ