מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור יא' פרק ח'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ