מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור י"ב פרק ט' חלק א'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ