מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ט"ו פרק י"א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ