מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ט"ז פרק י"ב

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ