מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור י"ז פרק י"ג

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ