מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור יט פרק טז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ