מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור כ"ז פרק כ"ד

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור