מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור כ"ח פרק כ"ה חלק א'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור