מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור כ"ט פרק כ"ה חלק ב' ופרק כ"ו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור