מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל' פרק כ"ז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור