מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ד פרק ל"א חלק א'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ