מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ה פרק ל"א חלק ב'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור