מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ו פרק ל"ב

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור