מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ל"ז פרק ל"ג

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור