מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור מא' פרק ל"ו חלק ב

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור