מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ימים נוראים

מזמור כ"ז- "לדוד ה' אורי וישעי"

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור