מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ימים נוראים

מזמור מ"ז- "למנצח...כל העמים תקעו כף..."

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור