מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור מג' פרק ל"ח

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור