מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור מד' פרק ל"ט

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור