מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור מט' פרק מ"ד

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור