מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור נב' פרק מ"ז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור