מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור נז' פרק נ' חלק א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור