מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ירמיהו

שיעור ס' פרק נב ואחרון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ