מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור ב' הקדמה חלק ב

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור