מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור ג' פרק ג' ( קטוע לקראת הסוף

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור