מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור ה' פרק ה'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור