מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור ז' פרק ז'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור