מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור ט' פרק ח'(2)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור