מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

חילופי משמרות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור