מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

המלחמות והמפלות כנגד פלשתים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור