מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

ההתגברות על נחש העמוני והשינוי במעמד שאול המלך

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור