מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » נחמיה

מלחמת הספרא והסייפא

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור