מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » דניאל

החלום הנוסף ופתרונו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ