מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » דניאל

פתרון דניאל לחלום האילן

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ