מאגר תורני

מבית מדרשינו » שו"ת ראשונים » שו"תים

שו"ת רגמ"ה- רבינו גרשום מאור הגולה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ