מאגר תורני

מבית מדרשינו » שו"ת ראשונים » שו"תים

רש"י- רבינו שלמה יצחקי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור