מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

כדי לעזור לאדם צריך להבין את מצבו ואיך היית מרגיש במקומו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור